هفت کودک یهودی


تئاتر فستیوال

: مصطفی اسفندیاری
: رخساره شجاع الدّین، سعید دهقانی، یوکابد موسوی، میلاد اتابکی، حسین ابراهیمی، سعید شایق، سمیه کرمی، سارا نعیمی، الیکا فلکی، رویا بیگی، پریا شیوندی، عاطفه نصرآبادی، محمد میرزاده
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۲۸ مهر تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: سعید دهقانی، رضا ابراهیمی
: مصطفی اسفندیاری
: دل آرام عباسی
: رویا عطّارزاده
: حمیدرضا طاهر
: احسان مرادی
: عطیه حسن خانی
: غزاله زارع
: فاطمه اسماعیلی، مرضیه اسماعیلی
: رعنا خسروی
: فاطمه هدهدی
: فرشاد نصیری
: صالح رجائی
: مصطفی اسفندیاری
: امیرحسین حیدری
: زهرا ناصری
: مرتضی موسوی
: محمد امین نصیری
: وحید شریفیان، فوژان پارسا، عاصفه پشتچی
: رخساره شجاع الدّین
: حمیدرضا طاهر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.