هملت


تئاتر فستیوال

: شهرام احمدزاده (برداشتی آزاد از اثر ویلیام شکسپیر)
: آرش دادگر
: مهران امام بخش (گورکن)، حسام منظور (کلادیوس)، بهروز کاظمی (هملت پدر)، عمار عاشوری (رز نکرانتز)، علیرضا آرا (گیلدنسترن)، امین طباطبایی (هملت)، شبنم فرشاد جو (گرترود)، پانته آ پناهی ها (پولونیوس)، مونا فرجاد (افلیا)، امیر رجبی (لایرتیس) و اسمعیل صالحی، رسول مکوندی، نامیرا حفیظی، رضا کشمیر

 

محل اجرا: تئاترشهر – سالن اصلی
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۱۱۰ دقیقه
بهای بلیت: ۳۵,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: وحید لک
: رضا قاضیانی
: عرفان شافعی
: حسن عابدی
: رضا قاضیانی
: آرش دادگر
: الهام شعبانی
: سارا اسکندری
: امیر رجبی
: امیر جاهد (سرپرست گروه ) ، امیر حسین زارع، رها برخورداریان، شهاب فارسی ( گروه پاره خط )
: رضا کرمی زاده
: ایمان نوابی، پوریا نیک اقبال، امیر صالح
: زهره سلیمی پناه
: معصومه یادگاری
: مریم نراقی
: سعید قدوسی نژاد
کاری از گروه تئاتر کوانتوم

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.