هنرپیشه گاه (اکتورز استودیو سابق)


: افشین واعظی
: نسترن محمدی

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن صنوبر
 خیابان نوفل‌لوشاتو ، تقاطع خیابان رازی
تلفن:۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا : از ۱۹ خرداد ماه ۹۸
ساعت اجرا: ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت:  ۳۰,۰۰۰ هزار تومان

: محمود رشیدی
: روژان نیکوزاده، وهاب امین الرعایا
: امیر رضایی
: پگاه آذرکمان
: وهاب امین الرعایا
: رضا جاویدی
: سینا افشار
: سام بهشتی

من میخوام بازیگر شم… منم… منم… منم….

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.