وارونه


تئاتر فستیوال

: همایون حجازى و على نورانى
: همایون حجازى
: (به ترتیب ورود به صحنه) اسماعیل گرجى، بی تا عزیز اقلی، امین اسفندیار و على نورانى
 محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

 

: امین احمدوند
: میلاد حاجی زاده
: پری سا میر على
: هادی شیخ الاسلامی
: عطا حجتی
: همایون حجازى
: آرین مرزوقی اصل
: پری سا میرعلی، نرگس غلامى دولابى
: ماریا حاجیها
: سیدمحمدمساوات
: علیرضا عباسى
: مریم رودبارانى
: محمد طاهرى و همایون عبداللهى
: امیررضا امجدی، رامین قلى بیاتى
: شاهین آزما، مهدی صادقی، عطا حجتى

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.