ورود اضطراری


تئاتر فستیوال

: زهرا موسوی
: آرمین یاری
: شراره منصورآبادی، شاهو رستمی، شادی شاه علی، محیاصدرزاده
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۱۸ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت
  ۲۰:۳۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: اصغر نوری
: زینب ایوبی
: فهیمه محمودی
: سینا سرمدی
: سحر آشتیانی
: امیر حیدری
: آرمین یاری
: سعیده شریعتی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.