وقتی کبوترها ناپدید شدند


: سوفی اُکسانِن
: محسن ابوالحسنی
: هستی حسینی
: (به ترتیب الفبا) مهدی پاکدل، خاطره حاتمی، عباس خدا قلی زاده، شهروز دل افکار، سارا زینلی، الهه شه پرست، مهدی کوشکی، مجید نوروزی
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
  ۱۷ تا ۳۱ اردیبهشت
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۶۰۰۰۰ تومان

: تئاتر مستقل تهران

: حسن جودکی
: مصطفا کوشکی
: هستی حسینی
: سارا اسکندری
: علی کوزه گر
: کسرا پاشایی
: بهرام رامه
: مهدی دوایی
: ریحانه رنجبر
: ایمان عبدی، عباس خدا قلی زاده
: بابک احمدی
: ساینا قادریدرباره این نمایش:
این نمایش که ماجرای آن در دوران جنگ جهانی دوم می‌گذرد، پس از ۸ ماه تمرین از نیمه اردیبهشت ماه در تئاتر مستقل به صحنه می‌رود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.