پاهای خانم هزارپا


: ندا حاجی بابایی 
: مهدی خجستگی
محل اجرا: تالار هنر
 میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.
تلفن: ۸۸۸۴۷۲۷۲ – ۸۸۳۰۶۶۴۰
دوره اجرا: ۲ الی ۱۸ تیر ۱۳۹۸
  ۱۸
  ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

این نمایش یکشنبه ها نیم بها میباشد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.