پا


: آرمین حمدی‌پور
: پویان فریدونی، نگین تهمتن، فرزاد نام آوری، حانیه رضایی، رعنا شبانکاره
: نوید محمدزاده
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۱ تا ۳۰ تیرماه ۱۳۹۸
۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: روح الله زندی فرد
: رعنا شبانکاره
: هدا میرزایی
: فرانک ایرانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.