پرگنت


تئاتر فستیوال

: هنریک ایبسن
: علیرضا قاسمی
:ناصر عاشوری، علیرضا قاسمی، ندا سلیمانی، امیر فراهانی، علی بهرامی، پروین صائبی، منصور نوبخت، پریما کفافی، هیلا میری، مبینا تحتا، رضا آقایی، مهتا ترابی، مهدیه رضائیان، مبینا زرینی، مائده صفری، النا امیدی، محمد مفاخری، شایان حاج اسماعیلی، مهسا بان، ملیکا گل محمدی، ملیکا آدیگوزل زاده، مسیحا شهبازی، الناز محمدی، هستی باقری، علی باقری، سمیه طالبی فر، وحید انجامی پناه، محمود مجیدی، علی وجدانی، صدف اقبال پور
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: ۱ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۱۷:۴۵
بها بلیت : ۳۰،۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
: بهزاد قادری
:علیرضا قاسمی، بهزاد صادقی
: امیر فراهانی
: حسین صادق زاده
: مانلی مباشری
: بهزاد فتحی زاده، میلاد کاظمی، علی خسروانی
: جمشید اکبرزاده، مصطفی اکبرزاده
: آرش بدرطالعی
: جمشید اکبرزاده
: مصطفی اکبرزاده
: زهرا جمشیدی، حسین صادق زاده
: مانلی مباشری
: هیلا میری
: مهسا مهاجری
: احمد دولت آبادی
: زهرا بان
: علیرضا کاویار
: علی تهران نژاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.