پریشه های یک زن


تئاتر فستیوال

: هدیه رحمت نژاد
: احمدحامدی، وحیدرشیدی، مرتضی یعقوبی، یاسمین عمو، هدیه رحمت نژاد

 

مکان اجرا: تماشاخانه فانوس
 میدان هفت تیر، جنب مجتمع یاس، کوچه آذری، پلاک ۲۵
تلفن: ۸۸۳۱۹۲۷۰
دوره اجرا: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: مرتضی یعقوبی، آوافیروزی
: بهنام رجب زاده
: یاسمین عمو
: حامدرحیمی نصر
: یاسمین عمو
: سبحان فتحی.سینایوسفی
: آوا فیروزی
: شیداباقرزاده
: حامدرحیمی نصر

داستان حول محور زنی نقاش است که شوهرش به او مظنون است

از همراه داشتن کودکان زیر ۱۰ سال خودداری نمایید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.