پپ


تئاتر فستیوال

: اسماعیل کمالی دهقان
: (اجراگران) صدرالله آقاخانی، سعید آقاخانی، اسماعیل کمالی دهقان
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، مرکز تئاتر مولوی
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۱۶ تیر تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
  ۱۸:۴۵
مدت اجرا: مدت زمان اجرای این نمایش ممکن است از ۱ تا ۶۰ دقیقه باشد.
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: لیلا احمدی، عماد درویشی، حمیدرضا ذکیانی
: آرش رفیعی
: ضحا اصغرزاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.