پیشی خورد


 تئاتر فستیوال
: پوریا گلستانی
: مجید آهنگران، پویا حاجی رضا، مهسا موسوی، شاهین نعمتی

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا: دوشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا: ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۹ دقیقه
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: پوریا گلستانی
: سهیلا جوادی
: مهدی رایگانی
: شبنم موتابی
: شاهین نعمتی
: سمانه جویا، سید داود سمسار قاسم زاده
: مهسا موسوی

ارسلان افشار، جراح ایرانی پس از سالها برای به همراه بردن تنها دخترش به ایران باز می گردد…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.