چاروسی


تئاتر فستیوال

: خسرو امیری
:کوروش شاهونه
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۰۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۹:۳۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سید محمد مساوات
: مریم دیهول
: کیکاووس شکوهی
: ریحانه رضی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.