چشم به راه میرغضب


حسین کیانی
: علی سلیمانی، سیروس همتی، مجید رحمتی، وحید نفر، سهیل ملکی
محل اجرا:  تماشاخانه سنگلج
پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
   ۲۲ خرداد تا ۲۲ تیر
: ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

: حمید حسینی
: مهدی دوایی
: معصومه کیانی
: نرگس کیانی
: علیرضا بابایی
: مهرداد وهاب زاده
: کارن کیانی
: رز ارغوان
: ریحانه گنجی

ذبیح و رضی یکی مستبد و دیگری مشروطه خواه در دوره استبداد صغیر محمدعلی شاه به اعدام محکوم میشوند…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.