کاتالپسی


تئاتر فستیوال

: علی امیر ریاحی
: وحید نفر
: سهیل ساعی، پانته‌آ مرزبانیان، امیر عدل پرور، هدیه حاجی طاهری، مهدی ذاکر حسینی، مانی ترلان، سهیل ملکی، محمد غضنفری و احمد لشینی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا: ۰۸ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

: مانلی نفر
: علیرضابابایی
: ساناز قراملکی
: هومن عین الهی
: فرشاد نصیری
: مریم شریعتی
: گروه هنری پژواک
: سهیل ساعی، مهدی بزرگ زاده
: گلدیس نمازیان، رضاجاویدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.