کاریزماه


تئاتر فستیوال
: مهدی موسی خانی
: شقایق باقری، شبیر رامتین، شادی شیر مردی، معصومه آمدگی، شیما پروهان، فاطمه السادات سیدین، رامین مراغی، نرگس زارع، نازنین نادر پور، پگاه محمود وند، علی پسیان، محمد جعفری، پوریا جلال وندی، زینب هوشنگی،
محل اجرا :خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۰۹ دى ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:   ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: مهدی موسی خانی
: علی نصر
: تینا جعفری
: شقایق باقری
: هما سمیعی
: پورنگ شکیب، مشهود ولیان
: اشکان دادخواه
: مهدی موسی خانی
: فاطمه السادات سیدین
: محمد مهدی خان میرزایی
: زهرا عرب نژاد، محمد حسین حسن زاده
: زینب هوشنگی
: شیما پروهان، پگاه محمودوند
: گروه هنرهای اجرایی آرتمیا

karizmah

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.