کافه پولشری


تئاتر فستیوال

: آلن وتز
: الهام پاوه نژاد
: الهام پاوه نژاد
محل اجرا: کافه خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:   ۰۵ مهر تا ۰۵ آبان
ساعت اجرا:   ۲۰:۳۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بهای بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: اصغر نوری
: نورالدین حیدری ماهر
: گلناز گلشن
: سارا اسکندری
: علی بوستان
: محمد صادق زرجویان، محسن ضرابی
: تیزر باطا (سید فرشاد هاشمی)
: رها شیرازی
: امیر علی نانکلی
: شیدا مختاری فرد (آناج مزون)
: آکادمی هنرهای تجسمی نورنگار
: نان سحر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.