کمدی سیاه


تئاتر فستیوال

: پیتر شفر
: پوریا جلال‌وندی
:(به ترتیب حروف الفبا) درسا بایگان، یاسمن حسینی، مانلی خاتمی، علی دبستانی، علیرضا زنده دل، پریسان سلیمی و فاروق محمدی
 محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا: ۳ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۱۷:۰۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ تومان

: مجید روئین پرویزی
: محمد ابراهیم علایی
: دلسا کریم زاده
: پوریا جلال‌وندی
: نیلوفر مرسل وند
: زیبا فلاح
: محمد ابراهیم علایی
: یاسمن حسینی و اکبر حاتمی
: فاروق محمدی و زهرا عرب نژاد
: ریحانه صادقی
: فاروق محمدی
: پگاه محمود وند
: زهرا عرب نژاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.