گورخوابها


: سیامک صفری
: نسیم ادبی، سیامک صفری
: حمیدرضا علینژاد
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۰۲ تا ۰۵ شهریور ماه ۱۳۹۸
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

: آکادمی هنرهای اجرایی افرا

: منوچهر شجاع
: محمدرضا جدیدی
: احسان باقری
: امیر سپهر تقی لو
: نیما صفری
: مهدی فرجوند
: هادی بادپا
: عرفان پورمحمدی
: سبا حیدرخانی
: حمید گودرزی
: امید مهدوی
: امیرحسین جوانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.