گورستان چند ملیتی


تئاتر فستیوال

: سعید درآینده
: محسن امامی، علی ریاحی زاده، مریم نوروزی، سعید درآینده، پوریا میرمجیدی، امیر حسین رئیس دانایی، اهورا فیجانی، مسعود میاحی پور، فاطمه آمی احمدی، زهرا عبداللهی، آرش عمادی، محدثه گودرزی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا: ۰۴ تا ۲۸ دی ۱۳۹۸
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

: سهیل صمدی
: فریبا جدیدی
: شهر آشوب مفتاحی
: گروه هنری آرت کات
: مژده حسینی
: رویا معتمدی
: فرشاد فیض شلدی، رویا معتمدی
: یاسمن جعفریان
: فرزانه جدید، محیا اکبری
: زهرا عبداللهی
: سهیل صمدی، امیرحسین نامور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.