یوسف، یوزف، جوزپه


تئاتر فستیوال

: علی مرتضوی فومنی
: کیانوش احمدی
:علی رجایی، سحر آقاسی، ایمان نظیفی، مسعود روستا، ابوالفضل سلحشور
محل اجرا: تماشاخانه سرو
 خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به ایستگاه متروی آیت الله طالقانی، تماشاخانه سرو
تلفن: ۰۹۳۵۱۰۰۵۹۹۰ – ۰۹۳۵۱۰۰۵۹۹۱
دوره اجرا: ۰۵ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیق
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: فرزاد ابوعلی، محمد رحمانی
: سعید کریمیان، محمد تجویدی
: آزاده مالمیر
: مهرداد اشکانی
: سعید کریمیان
: کیانوش احمدی، کاظم کامور بخشایش
: جواد نقدی آجقان
: محمد تجویدی
: آرزو یاری، آرمین رجایی
: امیرحسین اصفهانی
: محمد جواد سخنور
: بنیامین صیادی نیا
: رضوانه کرباسی
: مجازی علی اصغر ایزی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.