یک ساعت آرامش


تئاتر فستیوال

: فلوریان زلر
: سید جواد روشن
: (به ترتیب ورود به صحنه) امیر مهدی ژوله، معصومه کریمی، مهدی ذاکر حسینی، ارسطو خوش رزم، وحید نفر، الهه شه پرست، ابوذر ساعدی
محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۹ فروردین تا ۱۸ اردیبهشت
ساعت اجرا: ۱۹:۴۵
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۵۰,۰۰۰ تومان

: حمیدرضا امان پور قرایی، حامد امان پور قرایی
: مهدی ذاکر حسینی، نسترن پاکدامن
: امیرعباس حسینی
: محمد رضایی
: محمد فرشته نژاد
: سینا ییلاق بیگی
: فرزانه عاقلی
: مهدی دوایی، play+pause studio
: سارا ولی زاده
: رضا خضرایی
: شقایق فرشته
: محمد حسن درباغی فرد
: احسان رافتی
: سیاوش هاشمیان
: مینا چاقمی
: بنفشه امین، رضا اِشلقی
: سید محمد روشن
: لیلا طاهری
: زهرا بهرامی
: احمد میر معصومی، عفی اللهیاری و مرکز تخصصی تکنیک، محمد رضوانی، جواد تهرانی و مجتبی قائمی
: سامان قوچانی، جهانگیر مافی، حمید شریفات، محمد حسن درباغی فرد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.