کلید واژه : آخرین وضعیت بیماری محب اهری


تئاتر فستیوال

حال حسین محب اهری خوب است / امید و انرژی را می توان در چشمانش دید


روز یکشنبه بیستم تیرماه ۹۵ به عیادت حسین محب اهری ، بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون رفتیم . کسی که اغلب ما او را از برنامه " آقا معلم ،مبصر پنج ساله ی کلاس" به یاد داریم  و از او خاطرات زيادي در ذهنمان نقش بسته است . حسین محب اهری سال هاست ...