کلید واژه : اجرای ویژه هنرمندان نمایش غولاقواجرای ویژه هنرمندان نمایش «غولاقو»


نمایش «غولاقو» سه شنبه 13 مردادماه، ویژه هنرمندان اجرا می‌شود. به گزارش تئاترفستیوال ،  این نمایش نوشته و کار امیرمشهدی عباس ، سه شنبه 13 مردادماه، ساعت 18:30 در تالار هنر، اجرایی ویژه هنرمندان خواهد داشت. در خلاصه داستان نمایش «غولاقو» آمد ...