کلید واژه : انجمن تعزیه ایران


تئاتر فستیوال

چکیده مقالات راه یافته به بخش سمینار جشنواره آیینی سنتی معرفی شدند


چکیده مقالات راه یافته به بخش سمینار بیست و یکمین جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از دبیرخانه جشنواره، چکیده مقالات پذیرفته شده و مشروط در بخش سمینار بین‌المللی بیست و یکمین جشنواره نمایش‌های ...

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن تعزیه ایرانیان


پیرو به حد نصاب نرسیدن حاضران در جلسه قبلی، مقرر شد که مجمع عمومی سالیانه انجمن تعزیه ایرانیان، یکم شهریور، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در تالار سنگلج، به منظور برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید تشکیل شود. به گزارش تئا‌تر فستیوال، تنها اعضایی که نسبت به ...