کلید واژه : اولین نشست چخوف‌خوانیعلی نصیریان داستان‌های چخوف را می‌خواند


علی نصیریان پنجشنبه ۲۶ مرداد دو داستان از چخوف را روخوانی می‌کند. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از سایت خانه تئاتر، جلسات چخوف‌خوانی هر دو هفته یک بار بر مبنای دو کتاب در «خانه فرهنگ و هنر گویا» با حضور داریوش مودبیان برگزار می‌شود. ساعت ...

اولین نشست چخوف‌خوانی برگزار می شود


اولین نشست چخوف‌خوانی با همکاری گروه تئاتر «مردم» زیر نظر داریوش مؤدبیان برگزار می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، به همت خانه موزه استاد عزت اله انتظامی، روخوانی نمایشی داستان‌ها و نمایشنامه‌های برگزیده از (آنتون چخوف )، شنبه 27 تیر ماه ساعت 19 ...