کلید واژه : ای کاش زودتر فهمیده بودم آن‌چه در چشمان‌ات می‌گذشتتک اجرای «ای کاش زودتر فهمیده بودم…» در خانه‌ نمایش مهرگان


سومین نمایش رپرتوار «مونوگهان»، نمایش «ای کاش زودتر فهمیده بودم آن‌چه در چشمان‌ات می‌گذشت» کارِ روزبه حسینی، سرپرست گروه «وَ ناگهان» و رپرتوار «مونوگهان» است که در خانه‌ی نمایش مهرگان، فقط یک شب روی صحنه خواهد رفت. شنبه 24 آذر‌ماه ساعت 20 نمای ...