کلید واژه : بهار محمدپور


تئاتر فستیوال
فرزین محدث در گفت و گوی اختصاصی با تئاتر فستیوال :

“حقیقت ایکاروس” تجربه جدیدی در بازیگری برای من است .


فرزین محدث بازیگر تئاتر ، که سال گذشته ، در نمایش هایی چون "شب دشنه های بلند" ، "ماکاندو" ، "هفت روز از تیر شصت" ، "دولت ضعیفه" و ... حضور داشت و توانست جایزه بازیگر مردِ جشن بازیگر را برای بازی در نمایش "شب دشنه های بلند" از آن خود کند ، مدتی است کم ...