کلید واژه : تئاتر اروپا


سوآرم
یادداشتی بر نمایش "سوآرم" از مجارستان به بهانه اجرایش در سی و هفتمین جشنواره تئاترفجر

“سوآرم” ، یک بندبازی ماهرانه


تماشا و یا بهتر بگویم مشارکت در تئاتر “ سوآرم “ تجربه شیرینی بود ؛ تجربه ای که در عین اینکه تجربه تئاتر دیدن بود ، حس خواندن یک مقاله علمی را هم داشت . در واقع گونه ای از تئاتر بود که برای آموزش مطالب علمی در همه سطوح آموزشی می توان از استفاده کرد ...

تئاتر فستیوال
در گفت و گو با تئاتر فستیوال :

کریستینا گالبیاتی:تماشاچی تئاتر بر اساس فرهنگ کشورش ، متفاوت است .


نمایش "گرگ و میش" به نویسندگی و کارگردانی کریستینا گالبیاتی و ایلیانو گینبوهل از کشور سوئیس یکی از نمایش هایی است که در بخش بین الملل سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه رفت . به همین بهانه خبرنگار تئاتر فستیوال گفت و گویی با کریستینا گالبیات ...