کلید واژه : تالار ارشاد قوچان


پس از توقیف در دانشگاه آزاد به دلیل مختلط بودن بازیگران؛

یابو و چغندر در تالار ارشاد قوچان اجرا می شود


دانشگاه آزاد اسلامی قوچان به دلیل مختلط بودن بازیگران نمایش یابو و چغندر نوشته رضا آشفته و کار مرتضی عیدی جلوی اجرای آن در تالار نمایش این دانشگاه را گرفت و پس از آن گروه اجرایی تصمیم گرفت که آن را در اداره ارشاد اسلامی قوچان اجرا کند. به گزار ...