کلید واژه : جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی


تئاترفستیوال

معرفی اعضای هیات انتخاب جشنواره تئاتر عروسکی مبارک


مریم سعادت، یوسف صدیق و زهرا صبری از سوی مرضیه برومند به عنوان اعضای هیات انتخاب شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران- مبارک انتخاب شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، بازبینی آثار رسیده در بخش صحنه‌ای این دوره از جشنواره بین‌المللی تئ ...