کلید واژه : حسین علیجانی


تئاتر فستیوال

دبیر جشنواره‌ نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان مشخص شد


حسین علیجانی دبیر جشنواره‌های نمایش عروسکی و هنرهای تجسمی شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با صدور احکام جداگانه‌ای حسین علیجانی را به عنوان دبیر هفدهمین جشنواره کشوری نمایش عروسکی و ششمین جشنواره ...