کلید واژه : حمید زریمعرفی هیات داوران بخش مسابقه پوستر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان


حمید زری، حمید نیکخواه و صلاح علمی زاده به عنوان داوران بخش مسابقه پوستر دهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، از سوی دبیر جشنواره حمید زری، حمید نیکخواه و صلاح علمی زاده به عنوان داوران بخش مسابق ...