کلید واژه : خواستگاری


تئاتر فستیوال

اجرای نمایشنامه‌های چخوف به زبان گیلگی توسط گروه تئاتر “لیو”


در پی فعالیت‌های گروه تئاتر «لیو» در شهرستان‌ها، نمایش‌های «خرس» و «خواستگاری» به کارگردانی محمدحسن معجونی در شهر رشت روی صحنه می‌روند. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش‌های «خرس» و «خواستگاری» که آثاری از آنتون چخوف‌ هستند توسط مریم نژاد به ...