کلید واژه : رضا قمرزاده


تئاتر فستیوال

حسین محب‌اهری در جشنواره عروسکی کانون تجلیل می‌شود


در آیین اختتامیه‌ هفدهمین جشنواره سراسری نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از حسین محب‌اهری تجلیل می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، رضا قمرزاده معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان گفت: در مسیر سیاست‌های کانون پرورش فک ...

تئاتر فستیوال

دبیر جشنواره‌ نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان مشخص شد


حسین علیجانی دبیر جشنواره‌های نمایش عروسکی و هنرهای تجسمی شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با صدور احکام جداگانه‌ای حسین علیجانی را به عنوان دبیر هفدهمین جشنواره کشوری نمایش عروسکی و ششمین جشنواره ...