کلید واژه : رضا کشاورز


تئاتر فستیوال

“کچلو” خوب است ، همین.


نقدى بر نمايش "کچلو" به کارگردانى رضا کشاورز "مايم" يا "کمدى دلارته" !؟ اسمش را هرچه مى گذارند ، جاى بحث درست يا غلط بودنش اينجا نيست ! که "مايم" را بايد سطور متعدد در موردش نوشت تا همه از آن آگاه شوند و با آن آشنا و "کمدى دلارته" را هم که د ...

تئاتر فستیوال

رضا کشاورز : در “کچلو” تلفیقی از نمایش تقلید ، مایم و کمدیا دلارته را به کار بردم .


نمایش " کچلو " به کارگردانی رضا کشاورز از جمله نمایش هایی است که در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی به روی صحنه رفته است . این نمایش که بدون کلام است و بیشتر بر پایه حرکت استوار است پیش از این در تماشاخانه آو اجرا شده است . خبرنگار تئاتر فست ...