کلید واژه : روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی


اطلاعیه شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش منتشر شد:

تاکید بر لزوم اخذ پروانه نمایش پیش از صرف هرگونه هزینه


به گزارش تئاترفستیوال و به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی، مسئولیتی در قبال هر اقدامی که توسط عوامل نمایش منجر به تعهد مادی و معنوی شود (شامل تمرین یا ...