کلید واژه : زهرا نفیسی


تئاتر فستیوال

“بیتل ها” بر روی صحنه ی نیاوران


نمایش «بیتل‌ها» به کارگردانی زهرا نفیسی فرد از ۳۰ تیرماه درسالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته است. به گزارش تئاتر فستیوال ، زهرا نفیسی فرد درباره متن این نمایشنامه گفت: محمد چرمشیر این نمایشنامه را در دهه ۷۰ نوشته است. قصه این نمایشنام ...