کلید واژه : سامانه صدور پروانه اجرای نمایش


«سامانه صدور پروانه اجرای نمایش» از ۴ تیر ۱۴۰۱ با هدف تسریع و دقت در امور نمایشی، مجدد راه اندازی شد.

سامانه صدور پروانه اجرای نمایش آغاز به‌کار کرد.


به گزارش تئاترفستیوال و به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در راستای اجرای طرح ملی دولت الکترونیک و همچنین تسهیل در روند انجام‌کار، «سامانه صدور پروانه اجرای نمایش» باهدف تسریع و دقت در امور محوله راه‌اندازی شده‌است. بر این اساس از تار ...