کلید واژه : سجاد افشاريان


آثار راه یافته به مرحله بازبینی اولیه سومین جشنواره «تئاتر افرا» معرفی شدند.

نتیجه مرحله بازبینی اولیه جشنواره «تئاتر افرا»


به گزارش تئاترفستیوال و به نقل از خبرگزاری مهر، حسین کیانی، سجاد افشاریان و مهرداد کوروش‌نیا داوران بخش بازخوانی سومین جشنواره «تئاتر افرا» با حضور دبیر جشنواره، آثار راه یافته به مرحله بازبینی اولیه را معرفی کردند. عمارت نوفل‌لوشاتو سومین دور ...

تئاتر فستیوال

«مرد بالشی» به نفع کودکان سرطانی خوانش می شود


نمایشنامه «مرد بالشی» به کارگردانی ساناز بیان در پردیس سینمایی چارسو خوانده می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایشنامه «مرد بالشی» نوشته مارتین مک دونا با ترجمه علی منصوری شنبه اول خرداد در پردیس سینمایی چارسو خوانده می‌شود. خوانش گران به ت ...