کلید واژه : سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشیسرپرست شورای ارزشیابی و نظارت تئاتر منصوب شد


مدیرکل هنرهای نمایشی، طی حکمی سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی را منصوب کرد. به گزارش تئاتر فستیوال ، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، طی حکمی حسین موذن را به عنوان سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی منص ...