کلید واژه : شورای تئاتر شهرداری تهران


تئاتر فستیوال

اعضای شورای تئاتر شهرداری تهران معرفی شدند


با حکم رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شورای تئاتر شهرداری تهران تشکیل و اعضای آن معرفی شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، طی حکمی رییس، دبیر و اعضای شورای تئاتر شهرداری تهران را منصوب کرد. ...