کلید واژه : علی کارگری


تئاتر فستیوال

میزبانی عمارت نوفل لوشاتو از کالاندولا


 نمایش «کالاندولا» به کارگردانی احمد سلگی برای دومین ‌بار در عمارت نوفل لوشاتو به صحنه می‌رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «کالاندولا» به کارگردانی احمد سلگی که پیش از این نیز اجرا شده، برای دومین ‌بار با همراهی بازیگران و گروه اجرایی جدید به ص ...