کلید واژه : متن‌های پذیرفته شده


تئاتر فستیوال

معرفی اسامی پذیرفته شدگان ششمین دوره‌ فستیوال «مونولیو»


اسامی متن‌های پذیرفته شده در ششمین دوره‌ فستیوال «مونولیو» اعلام شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، از بین ۳۲۹ متن رسیده به دبیرخانه‌ی این فستیوال، ۳۷ متن در مرحله‌ اول پذیرفته شده‌اند. این مونولوگ‌ها در مرحله‌ تمرین توسط اعضای گروه «لیو» بازبینی خو ...