کلید واژه : مجموعه تئاتر شهر بوشهرمیزبانی بوشهر از بخش مناطق جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی


مجموعه تئاتر شهر بوشهر، سوم تا ششم اردیبهشت ماه، میزبان بخش مناطق بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی خواهد بود. به گزارش تئاتر فستیوال ، در بخش مناطق بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ، 9 اثر در بخش مسابقه و یک ا ...