کلید واژه : محمدحسین یزدیانمعرفی آثار بخش مرور هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی


برای حضور در بخش مرور هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی 14 نمایش از سوی هیئت انتخاب معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ،‌ هیئت انتخاب بخش مرور این دوره از جشنواره متشکل از اردشیر صالح‌پور، سیدعظیم موسوی و لاله تقیان پس از مشاهده آثار رسید ...