کلید واژه : محمدرضا غریب زاده


تئاتر فستیوال

افتتاح پژوهشگاه “دا” با رویکرد اجرای تئاتر مبتنی بر بدن و حرکت


«پژوهشگاه دا» طی مراسمی در روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه در محل خانه نمایش دا افتتاح گردید. رویکرد این پژوهشگاه، اجرای تئاتر مبتنی بر بدن و حرکت است. به گزارش تئاتر فسستیوال ، در این مراسم که در واقع نخستین کنفرانس پژوهشی حرکت و بدن جشنواره تئاتر فجر بود ...