کلید واژه : مدیر عاملی جدید خانه تئاترتبریک انجمن بازیگران سینمای ایران به مدیر عامل جدید خانه تئاتر


انجمن بازیگران سینمای ایران به بهانه انتصاب اصغر همت به مدیر عاملی خانه تئاتر پیام تبریکی خطاب به وی صادر کرد . به گزارش تئاتر فستیوال ، در پی انتصاب اصغر همت به سمت مدیر عاملی خانه تئاتر انجمن بازیگران خانه سینما پیام تبریکی خطاب به وی صادر ...