کلید واژه : مسعود جعفری‌جوزانی


تئاتر فستیوال

خوانش آثار محمود استادمحمد در تئاتر شهر


فصل تازه خواندن آثار محمود استاد محمد، همزمان با سالروز درگذشت این هنرمند برگزار می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از بنیاد محمود استاد محمد، سومین فصل خواندن آثار زنده یاد محمود استاد محمد همزمان با پنجمین سالروز درگذشت این هن ...

تئاتر فستیوال

برپایی دومین فصل خوانش آثار محمود استادمحمد


دومین فصل خوانش آثار محمود استادمحمد با نام «یادنامه محمود استادمحمد» برگزار می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، بنیاد استادمحمد در نظر دارد هر سال فصل  تازه‌ای در خوانش آثار این نمایشنامه‌نویس ایرانی جهت آشنایی نسل جوان با دستاوردهای نمایشی‌ و ...