کلید واژه : معافیت مالیاتی هنرمندان


تئاتر فستیوال

معافیت مالیاتی هنرمندان حذف نشد


مجلس شورای اسلامی امروز به طرح حذف معافیت مالیاتی هنرمندان و نویسندگان رای نداد.  به گزارش تئاتر فستیوال ، مجلس شورای اسلامی صبح امروز جلسه علنی داشت و بخش‌هایی از لوایح پیشنهادی دولت را بررسی کرد که یکی از آنها معافیت مالیاتی هنرمندان و نویسندگ ...